Thương hiệu Berjaya giá tốt tháng 08/2022

Berjaya là thương hiệu chuyên về sản phẩm: Tủ đông - Tủ mát
Tủ-trữ-đông-nằm-BERJAYA-BJY-CFSD500A-dung-tích-423-lít-–-Hàng-nhập-khẩu---Chỉ-Giao-tại-HCM-0
Tủ trữ đông nằm BERJAYA BJY-CFSD500A dung tích 423 lít – Hàng nhập khẩu - Chỉ Giao tại HCM
9,356,000
Nhiệt độ ngăn trữ: < 0 to -18 độ Kích thước tủ trữ: 1485 x (645 + 40) x 825 mm Kích thước đóng gói: 1535 x 690 x 870 mm Dung tích: 423 lít Rổ: 2 cái Nguồn điện: 220 - 240 Volts / 50 Hz Công suất...
Tủ-trữ-đông-nằm-BERJAYA-BJY-CFSD400A-R6-dung-tích-327-lít-–-Hàng-nhập-khẩu---Chỉ-Giao-tại-HCM-0
Tủ trữ đông nằm BERJAYA BJY-CFSD400A-R6 dung tích 327 lít – Hàng nhập khẩu - Chỉ Giao tại HCM
7,483,000
Nhiệt độ ngăn trữ: < 0 to -18 độ Kích thước tủ trữ: 1105 x (645 + 40) x 825 mm Kích thước đóng gói: 1150 x 690 x 870 mm Dung tích: 327 lít Rổ: 1 cái Nguồn điện: 220 - 240 Volts / 50 Hz Công suất...
Tủ-trữ-đông-nằm-BERJAYA-BJY-CFSD300A-R6-dung-tích-277-lít-–-Hàng-nhập-khẩu-–-Chỉ-Giao-tại-HCM-0
Tủ trữ đông nằm BERJAYA BJY-CFSD300A-R6 dung tích 277 lít – Hàng nhập khẩu – Chỉ Giao tại HCM
5,225,000
Nhiệt độ ngăn trữ: < 0 to -18 độ Kích thước tủ trữ: 835 x (645 + 40) x 825 mm Kích thước đóng gói: 885 x 690 x 870 mm Dung tích: 227 lít Rổ: 1 cái Nguồn điện: 220 - 240 Volts / 50 Hz Công suất máy...
Tủ-trữ-đông-nằm-BERJAYA-BJY-CFSD200A-R6-dung-tích-157-lít-–-Hàng-nhập-khẩu---Chỉ-giao-tại-HCM-0
Tủ trữ đông nằm BERJAYA BJY-CFSD200A-R6 dung tích 157 lít – Hàng nhập khẩu - Chỉ giao tại HCM
5,194,000
Nhiệt độ ngăn trữ: < 0 to -18 độ Kích thước tủ trữ: 820 x (545 + 40) x 825 mm Kích thước đóng gói: 855 x 575 x 870 mm Dung tích: 157 lít Rổ: 1 cái Nguồn điện: 220 - 240 Volts / 50 Hz Công suất máy...
Tủ-trữ-đông-nằm-BERJAYA-BJY-CFSD600A-dung-tích-520-lít-–-Hàng-nhập-khẩu-–-Chỉ-Giao-tại-HCM-0
Tủ trữ đông nằm BERJAYA BJY-CFSD600A dung tích 520 lít – Hàng nhập khẩu – Chỉ Giao tại HCM
10,698,000
Nhiệt độ ngăn trữ: < 0 to -18 độ Kích thước tủ trữ: 1600 x (740 + 40) x 825 mm Kích thước đóng gói: 1650 x 780 x 870 mm Dung tích: 520 lít Rổ: 2 cái Nguồn điện: 220 - 240 Volts / 50 Hz Công suất...

Thương hiệu Berjaya