Thương hiệu Crystalex giá tốt tháng 08/2022

Bộ-Ly-Rượu-Vang-Nổ-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-WaterFall-Color-190ml-0
Bộ Ly Rượu Vang Nổ Pha Lê Tiệp Crystalex WaterFall Color 190ml
902,000 1,082,400
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Ly-Pha-Lê-Tiệp-Uống-Rượu-Vang-Crystalex-Lenny-500ml-Red-Wine-0
Ly Pha Lê Tiệp Uống Rượu Vang Crystalex Lenny 500ml Red Wine
825,000 990,000
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp.Thông tin chi tiết về...
Bộ-Ly-Uống-Rượu-Vang-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-Rebecca-540ml-Red-Wine-0
Bộ Ly Uống Rượu Vang Pha Lê Tiệp Crystalex Rebecca 540ml Red Wine
902,000 1,082,400
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Bộ-Ly-Vang-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-Turbulence-Cao-Cấp-350---570ml-0
Bộ Ly Vang Pha Lê Tiệp Crystalex Turbulence Cao Cấp 350 - 570ml
833,000 963,000
Ly vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về sản phẩm:...
Bộ-Ly-Cốc-Rượu-Mạnh-Whisky-Shot-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-Gina-230ml-0
Bộ Ly Cốc Rượu Mạnh Whisky Shot Pha Lê Tiệp Crystalex Gina 230ml
638,000 765,600
Ly Pha Lê có rất nhiều dòng sản phẩm với các công năng khác nhau như: ly bia, ly rượu, ly uống nước,… Riêng với các quý ông, trong cuộc hội họp của họ không thể vắng bóng những ly bia vừa đẹp vừa...
Bộ-Ly-Sâm-Panh-Pha-Lê-Tiệp-Khắc-Crystalex-Amoroso-220ml-0
Bộ Ly Sâm Panh Pha Lê Tiệp Khắc Crystalex Amoroso 220ml
748,000 897,600
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Ly-Vang-Đỏ-Pha-Lê-Tiệp-Khắc-Bohemia-Crystalex-Jane-560ml-0
Ly Vang Đỏ Pha Lê Tiệp Khắc Bohemia Crystalex Jane 560ml
902,000 1,082,400
Ly vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về sản...
Bộ-Ly-Rượu-Vang-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-WaterFall-350ml-0
Bộ Ly Rượu Vang Pha Lê Tiệp Crystalex WaterFall 350ml
836,000 1,003,200
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Bộ-Ly-Vang-Trắng-Pha-Lê-Tiệp-Khắc-Crystalex-Tulipa-Optika-350ml-0
Bộ Ly Vang Trắng Pha Lê Tiệp Khắc Crystalex Tulipa Optika 350ml
825,000 990,000
Ly vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp.Thông tin chi tiết về sản phẩm:...
Bộ-1-Bình-Thở-Vang-và-6-Ly-Pha-Lê-Tiệp-Khắc-Crystalex-Viloa-Wine-SET-0
Bộ 1 Bình Thở Vang và 6 Ly Pha Lê Tiệp Khắc Crystalex Viloa Wine SET
1,738,000 2,085,600
Ly vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp.Thông tin chi tiết về sản phẩm:...
Ly-Sâm-Panh-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-Keira-195ml-Cao-Cấp-Champagne-Wine-0
Ly Sâm Panh Pha Lê Tiệp Crystalex Keira 195ml Cao Cấp Champagne Wine
715,000 858,000
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Pha-Lê-Tiệp-Khắc-Ly-Rượu-Vang-Trắng-Crystalex-Jane-360ml-White-Wine-0
Pha Lê Tiệp Khắc Ly Rượu Vang Trắng Crystalex Jane 360ml White Wine
792,000 950,400
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Ly-Pha-Lê-Tiệp-Uống-Rượu-Vang-Bohemia-Crystalex-Lenny-560ml-Red-Wine-0
Ly Pha Lê Tiệp Uống Rượu Vang Bohemia Crystalex Lenny 560ml Red Wine
858,000 1,029,600
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp.Thông tin chi tiết về...
Bộ-Ly-Rượu-Vang-Pha-Lê-Tiệp-Crystalex-WaterFall-550ml-Red-Wine-0
Bộ Ly Rượu Vang Pha Lê Tiệp Crystalex WaterFall 550ml Red Wine
946,000 1,135,200
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...
Ly-Rượu-Vang-Pha-Lê-Tiệp-Khắc-Crystalex-Amoroso-450ml-Wine-Cup-Collection-0
Ly Rượu Vang Pha Lê Tiệp Khắc Crystalex Amoroso 450ml Wine Cup Collection
902,000 1,082,400
Ly rượu vang có nhiều loại khác nhau: Vang đỏ, vang trắng… và để đảm bảo rượu vang vẫn giữ được hương vị thơm ngon nhất, đòi hỏi người dùng phải chọn được đúng loại ly phù hợp. Thông tin chi tiết về...