Thương hiệu De Fleur giá tốt tháng 08/2022

De Fleur là thương hiệu chuyên về sản phẩm: Bình hoa, Vật phẩm trang trí khác
LỌ-KHUNG-VÀNG---000018-0
LỌ KHUNG VÀNG - 000018
850,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm
LỌ-NHỎ---000001-0
LỌ NHỎ - 000001
480,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm. Cao 14cm Ngang 15cm
LỌ-VÂN-ĐÁ-CAO-SIZE-M---000040-0
LỌ VÂN ĐÁ CAO SIZE M - 000040
3,500,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao: 35cm Ngang 32cm
TRÀN-KẺ-SỌC-LỚN---000014-0
TRÀN KẺ SỌC LỚN - 000014
1,800,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm.Cao: 18cm Ngang: 24cm
CUNG-HOÀNG-ĐẠO-0
CUNG HOÀNG ĐẠO
1,450,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm
TRÀN-CHỮ-NHẬT-(-DAVID-)---000049-0
TRÀN CHỮ NHẬT ( DAVID ) - 000049
2,800,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao: 22 cm Ngang: 23cm
LỌ-CHÂN-VÀNG---000012-0
LỌ CHÂN VÀNG - 000012
700,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm
TRÀN-TRÒN-S---000031-0
TRÀN TRÒN S - 000031
2,500,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao 22cm, ngang 23cm
LỌ-2-MÀU---000036-0
LỌ 2 MÀU - 000036
1,250,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao: 30cm Ngang: 30cm
BÌNH-TRỤ-HỒNG---000038-0
BÌNH TRỤ HỒNG - 000038
2,800,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao : 31cm - Ngang 23cm
LỌ-VÂN-ĐÁ-CAO-SIZE-S---000042-0
LỌ VÂN ĐÁ CAO SIZE S - 000042
2,200,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao: 26cm Ngang: 23cm
TRÀN-CAO-20-BÔNG---000050-0
TRÀN CAO 20 BÔNG - 000050
2,200,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao: 22 cm Ngang: 23cm
LỌ-VÂN-ĐÁ-THẤP-L---000045-0
LỌ VÂN ĐÁ THẤP L - 000045
1,450,000
Hoa vĩnh cữu ( hoa tươi sấy khô ). Hoa được sấy theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, nên giữ được trên 3 năm Cao: 30cm Ngang: 30cm

Thương hiệu De Fleur