Thương hiệu Fitis giá tốt tháng 08/2022

Thùng-rác-văn-phòng,-kiểu-Âu---Fitis-2-lớp-(đen)-ROM1-901-0
Thùng rác văn phòng, kiểu Âu - Fitis 2 lớp (đen) ROM1-901
261,000 340,000
Thùng Rác Fitis Dual ROM1-901 (10 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-Rác-Fitis-Mono-Tam-Giác-TMS1-(10L)-0
Thùng Rác Fitis Mono Tam Giác TMS1 (10L)
71,000 79,000
Thùng Rác Fitis Mono Tam Giác TMS1 (10L) được sản xuất trên công nghệ hiện đại, cung cấp giải pháp cho những không gian nhỏ hẹp. Thiết kế...
Thùng-rác-inox-FITIS-đạp-tròn-nhỏ-RPS1-901---inox---12L-0
Thùng rác inox FITIS đạp tròn nhỏ RPS1-901 - inox - 12L
675,000 800,000
Thùng Rác Fitis Premium RPS1-901 (12 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-FITIS-nhấn-tròn-lớn-RTL1-904---trắng---15L-0
Thùng rác inox FITIS nhấn tròn lớn RTL1-904 - trắng - 15L
891,000 1,040,000
Thùng Rác Fitis Premium RTL1-904 (15 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-FITIS-đạp-tròn-lớn-RPL1-901---inox---15L-0
Thùng rác inox FITIS đạp tròn lớn RPL1-901 - inox - 15L
855,000 1,000,000
Thùng Rác Fitis Premium RPL1-901 (15 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-cao-cấp---FITIS-nhấn-tròn-lớn-RTL1-901-(15lit)---inox-0
Thùng rác inox cao cấp - FITIS nhấn tròn lớn RTL1-901 (15lit) - inox
900,000 967,000
Thùng Rác Fitis Premium RTL1-901 (15 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-FITIS-nhấn-vuông-lớn-STL1-903---đen---22L-0
Thùng rác inox FITIS nhấn vuông lớn STL1-903 - đen - 22L
891,000 1,040,000
Thùng Rác Fitis Premium STL1-903 (22 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-nhựa-văn-phòng,-kiểu-Âu---Fitis-2-lớp-(xám)---ROM3-909-0
Thùng rác nhựa văn phòng, kiểu Âu - Fitis 2 lớp (xám) - ROM3-909
171,000 240,000
Thùng Rác Fitis Dual ROM2-906 (10 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm xuất...
Thùng-Rác-Fitis-Compact-PPS1-(10L)-0
Thùng Rác Fitis Compact PPS1 (10L)
261,000 290,000
Thùng Rác Fitis Compact PPS1 (10L) được sản xuất trên công nghệ hiện đại, cung cấp giải pháp cho những không gian nhỏ hẹp. Thiết kế thùng...
Thùng-rác-inox-FITIS-nhấn-tròn-lớn-RTL1-903---đen---15L-0
Thùng rác inox FITIS nhấn tròn lớn RTL1-903 - đen - 15L
891,000 1,040,000
Thùng Rác Fitis Premium RTL1-903 (15 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-FITIS-đạp-vuông-nhỏ-SPS1-904---trắng---15L-0
Thùng rác inox FITIS đạp vuông nhỏ SPS1-904 - trắng - 15L
675,000 800,000
Thùng Rác Fitis Premium SPS1-904 (15 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-FITIS-nhấn-tròn-nhỏ-RTS1-903---đen---12L-0
Thùng rác inox FITIS nhấn tròn nhỏ RTS1-903 - đen - 12L
711,000 840,000
Thùng Rác Fitis Premium RTS1-903 (12 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-Rác-Fitis-Compact-PPL1-(20L)-0
Thùng Rác Fitis Compact PPL1 (20L)
350,000
Thùng Rác Fitis Compact PPL1 (20L) được sản xuất trên công nghệ hiện đại, cung cấp giải pháp cho những không gian nhỏ hẹp. Thiết kế thùng...
Thùng-rác-inox-FITIS-nhấn-tròn-lớn-RTL1-906---đỏ---15L-0
Thùng rác inox FITIS nhấn tròn lớn RTL1-906 - đỏ - 15L
891,000 1,040,000
Thùng Rác Fitis Premium RTL1-906 (15 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...
Thùng-rác-inox-FITIS-nhấn-tròn-nhỏ-RTS1-901---inox---12L-0
Thùng rác inox FITIS nhấn tròn nhỏ RTS1-901 - inox - 12L
711,000 840,000
Thùng Rác Fitis Premium RTS1-901 (12 lít) được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình kiến trúc nội thất hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 30 năm...