,
KHĂN TRẢI BÀN CHỐNG THẤM

KHĂN TRẢI BÀN CHỐNG THẤM

330.000 đ 330.000 đ
Khăn trải bàn 30x240cm_Mẫu 5

Khăn trải bàn 30x240cm_Mẫu 5

1.150.000 đ 1.495.000 đ
Khăn trải bàn 30x90cm_Mẫu 1

Khăn trải bàn 30x90cm_Mẫu 1

600.000 đ 780.000 đ
Khăn trải bàn 30x180cm_Mẫu 3

Khăn trải bàn 30x180cm_Mẫu 3

1.200.000 đ 1.560.000 đ
Khăn trải bàn 30x220cm_Mẫu 4

Khăn trải bàn 30x220cm_Mẫu 4

1.050.000 đ 1.365.000 đ
Khăn trải bàn 30x120cm_Mẫu 2

Khăn trải bàn 30x120cm_Mẫu 2

800.000 đ 1.040.000 đ
KHĂN TRẢI BÀN CHỐNG THẤM

KHĂN TRẢI BÀN CHỐNG THẤM

330.000 đ 330.000 đ
Khăn trải bàn Khăn trải bàn là phụ kiện giúp chúng ta “make-up” chiếc bàn của mình một cách đơn giản, nhanh chóng và lại có thể thay đổi thường xuyên theo từng hoàn cảnh và tâm trạng. Ngoài món ăn...
Khăn trải bàn 30x240cm_Mẫu 5

Khăn trải bàn 30x240cm_Mẫu 5

1.150.000 đ 1.495.000 đ
Được thắt bằng thủ côngCó thể giặt được Sản phẩm có kích thước 30x240cm Màu : trắng kem Sử dụng trang trí bàn ăn, bàn tiệ
Khăn trải bàn 30x90cm_Mẫu 1

Khăn trải bàn 30x90cm_Mẫu 1

600.000 đ 780.000 đ
Được thắt bằng thủ côngCó thể giặt được Sản phẩm có kích thước 30x90cm  Màu : trắng kem Sử dụng trang trí bàn ăn, bàn tiệ
Khăn trải bàn 30x180cm_Mẫu 3

Khăn trải bàn 30x180cm_Mẫu 3

1.200.000 đ 1.560.000 đ
Được thắt bằng thủ côngCó thể giặt được Sản phẩm có kích thước 30x180cm Màu : trắng kem Sử dụng trang trí bàn ăn, bàn tiệ
Khăn trải bàn 30x220cm_Mẫu 4

Khăn trải bàn 30x220cm_Mẫu 4

1.050.000 đ 1.365.000 đ
Được thắt bằng thủ côngCó thể giặt được Sản phẩm có kích thước 30x220cm Màu : trắng kem Sử dụng trang trí bàn ăn, bàn tiệ
Khăn trải bàn 30x120cm_Mẫu 2

Khăn trải bàn 30x120cm_Mẫu 2

800.000 đ 1.040.000 đ
Được thắt bằng thủ côngCó thể giặt được Sản phẩm có kích thước 30x120cm Màu : trắng kem Sử dụng trang trí bàn ăn, bàn tiệ